ASTROFOOL
THOMAS JÖNSSON
VÄGLEDNING - PROGNOSER - MENTORSAMTAL, även PAR och GRUPPER
FÖREDRAG-KURSER-UTBILDNING . HOLISTISK RÖSTTRÄNING

Depth Transformational Astrology & Tarot readings, also available on Skype


   HEM

   MINA TJÄNSTER

   KURSER & UTBILDNINGAR

   BÖCKER

   ARTIKLAR

   NYHETER, EVENEMANG & LÄNKAR

  AKTUELLA KOMMEN-
TARER & BLOG


   IN ENGLISH


KONTAKTUPPGIFTER
Thomas Jönsson
thomas@astrofool.com
Telefon: 08 641 29 15
Telefontid: Ons 9.30-12.00


MOTTAGNINGSADRESS
Bondegatan 72 B, bv, "Psykosyntesrummet"
UPPDATERAD 151120
Ifall du vill ha mina Nyhetsbrev & annat senaste nytt, rekommenderar jag att du prenumererar på mina uppdateringar på Facebook!


Observera att all text är upphovsskyddad, enstaka citat är tillåtna.

Välkommen till Astrofool!

Jag arbetar professionellt med personlig vägledning och råd-givning. Astrologi och Tarot, oftast i kombination, är för mig fantas-tiska redskap för att se klarare på livet, ge vägledning och för att lita starkare på intuitionen. Jag har skrivit en bok i vardera ämnet, ger personlig vägledning, håller före-drag, bedriver kurser och ett- och tvååriga utbildningar. Namnet "Astrofool" är en ordlek, där "-fool" anknyter till kortet "Narren" i Tarotleken. Min bok "Tarot - den inre världsomseglingen" är den mest lästa Tarotboken i Sverige. Tillsammans med Stjärntecknens Visdom, återfinns den på många bibliotek. På mina seminarier och övriga framträdanden, belyser jag oftast den andliga, sociala och politiska situationen och utvecklingen i världen med hjälp av symbolernas och arketypernas språk, för det är deras förmåga att fördjupa våra insikter om den inre och yttre världen. som allt detta handlar om !
-
------------------------------------------------------
2010 inledde ju ett nytt decennium, ett nytt kapitel i den spännande och utmanande resan mot Vattumannens tidsålder - paradigmet att varje människa inrymmer hela universum i sitt medvetande.

Vi behöver alla vara den förändring som vi önskar i världen! Det visar sig vid sådana kriser att gamla patentlösningar inte längre fungerar. Turbulensen är det pris vi får betala för stagnerad utveckling, genom att vi klamrat oss fast vid gamla trygghets-symboler. Det blir också svårt att höja medvetenheten så länge som vi bär på skygglappar, därför behöver vi ibland brutala uppvaknanden, vilket sker när skygglapparna tas bort.

Vi testas och tränas oupphörligen att kunna tolerera mer turbulens, så det är helt avgörande med ett konstruktivt förhållningssätt till det som pågår på insidan och utsidan, i liten och stor skala. Faktum är att just detta kan vara en stor del av själva förändringen: Att ha distans och perspektiv till vad som sker och ändå bära på empati och vara jordad. På så sätt höjer vi vår medvetande- frekvens. I takt med att vi släpper taget om det som begränsar oss, ömsar vi så skinn, lager på lager, så vi kommer närmare vår kärna.

Utvecklingkrisen i världen och i oss själva, kan sägas blomma ut 2012-15. Olika ofrånkomliga kriser på liten och stor nivå, där vi förlorar kontrollen,testar våra rädslor för förändringar, men de kan också peka ut många systemfel i samhället eller på personlig nivå, där de yttre strukturerna inte längre motsvarar många människors egen verklighet.

Att inte på djupet tackla orsakerna till systemfelen, kommer endast att förvärra upplevelsen av kris, till ett upplösningstillstånd och då ökar risken för att utse syndabockar. Såväl enskilda personer som olika samhällsgrupper, vare sig makthavare eller gräsrot, kan bli föremål för detta. Olika maktmissbruk i samhället, har dock snarare att göra med att många projicerat sitt eget inflytande på denna maktstruktur- eller figur, men det handlar också om allvarliga systemfel.


2013-2015
står vi inför ytterligare utmaningar att höja våra medvetande-frekvenser- kliva in i den 4:e dimensionen -såväl individuellt som kolllektivt.Det handlar mycket om att komma bortom polariserade tankesätt, med allt vad det kan medföra av helhetsmedvetande och att lita starkare på vår intuition.

Som många vet skedde den 21/12 2012 ett viktigt skifte i Mayakalenderns "long count", tröskeln mellan två ca 5.100 år långa tidscykler. Rent astronomiskt finns under åren 1998-2016 en rät linje på Vintersolståndet mellan Jorden-Solen-Galaxens mittpunkt, vilket kan ses som en parallell till Mayakalenderns skifte. Likaså står vi på tröskeln till Vattumannens tidsålder.

Enligt en profetia från Mayakulturen, skulle skiftet motsvaras av att deras ceremonigud "Bolon Yokte K'uh"
kom ner på Jorden. Mycket riktigt har på just detta datum troligen aldrig någonsin tidigare så många människor samlats för att göra ceremonier i syfte att hedra tillvarons helhet. Bara detta fenomen, torde ha påverkat det kollektiva medvetandet i en positiv riktning, en så kallad frekvenshöjning.

Allt fler inser att tillvaron består av “energi”: vi får fler och fler direkta upplevelser av hur alla beståndsdelar i tillvaron hänger samman; detta höjer frekvenserna i våra medvetanden; i sin tur hjälper det oss bli mer handlings-kraftiga, eftersom vi ser helheten; känslan av frihet och valmöjligheter växer och medvetandet förhöjs ytterligare.... Till och med vetenskapen belägger detta; i 2011 års Nobelpris i Fysik konstaterar de tre pristagarna att universums expansion accelererar just nu, pådriven av den okända faktorn “mörk energi”. Det som händer i universum, händer ju även i våra medvetanden!


"Gamla Pegasus" övergår nu till fortlöpande info i "Aktuella kommentarer & Blog".


Mediaklipp
Sanna Ehdins blogg, recension av en Astrosittning.

Tidskriften Hälsa, blogg mars 2012
Tidskriften Hälsa, om 2012, jan/2012
Aftonbladet - det här handlar inte om spådomar.
Sida1, Sida2 - Amelia augusti 2011

Blog från Psykosyntesakademin från föreläsning
i oktober 2012.

Ur M Magasin mars 2015http://www.m-magasin.se/mappienyheter/Kan-de-hjalpa-mig-med-mitt-liv
SAGT OM THOMAS

"Jag fick en träffsäker läsning av Thomas Jönsson där han gav mig den överblick och de redskap som jag behöver just nu. Det gav mig en styrka och ett fokus som direkt gav resultat i mitt liv. Jag är förvånad hur det kan stämma så väl och imponerad av Thomas förmåga att göra denna analys och sätta rätt ord på det! Jag rekommenderar honom varmt!"

Sanna Ehdin, författare, hälsodebattör, PhD

TJ har ett klokt helhetsperspektiv i sitt arbete och en förmåga att se saker som kanske inte alla lägger märke till. Även om hans tankar ibland tar oväntade och annorlunda vägar, har han ändå kvar fötterna på marken" 
Pär Holmgren, Meteorolog
.

"Thomas är en kraftfull vägledare. Han har en enorm pricksäkerhet och i mitt fall så har det aldrig någonsin slagit fel.  Denna intelligenta blandning av astrologi och intuition gör honom tillen av de absolut bästa."  Meja, artist

”Thomas är en fantastisk astrolog med mediala förmågor och en lång erfarenhet i yrket. Jag kan varmt rekommendera honom och ni är definitivt i några av Universums säkrare händer då ni är där.”
Regina Lund , artist 

 
ÅRSÖVERBLICKEN
2016, Tors 14/1
ANNIKA LANGLET & THOMAS JÖNSSON


Podradio: TJ hos Vardagsfilosoferna.


Om Eclipsen 13/9 och behovet av hjälp

Venus retrograd 25/7-6/9

Kommentar om fotot på Pluto 7/7Nyhetsbrev om 2015 med viktiga datum

Mitt föredrag om 2015 på DVD!Lista på hos mig utbildade Tarotläggare & Astrologer

aldre texter>>
Nyhetsbrev om 2014


Från 2013 och bakåt:

Genom mörker till ljus 16/10 2013

Inför planetsymmetrin den 29-30 juli


Nyhetsbrev den 18/6

Nyhetsbrev den 16/5

Nyhetsbrev 16/2: "Livet efter 2012"


Newsletter in English: "Life after 2012">>


Nyhetsbrev
Grand Finale 2012?


Newsletter in English, about the Winter Solstice
Tabell över himlakropparnas upp/nergång


  ©2013 Astrofool - Thomas Jönsson