ASTROFOOL
THOMAS JÖNSSON
VÄGLEDNING - PROGNOSER - MENTORSAMTAL, även PAR och GRUPPER
FÖREDRAG-KURSER-UTBILDNING . HOLISTISK RÖSTTRÄNING

Depth Transformational Astrology & Tarot readings, also available on Skype
 


   HEM

   MINA TJÄNSTER

   KURSER & UTBILDNINGAR

   BÖCKER

   ARTIKLAR

   NYHETER, EVENEMANG & LÄNKAR

  AKTUELLA KOMMEN-
TARER & BLOG


   IN ENGLISH

KONTAKTUPPGIFTER
Thomas Jönsson
thomas@astrofool.com
Telefon: 08 641 29 15
Telefontid: Ons 9.30-12.00


MOTTAGNINGSADRESS
Bondegatan 53, bv, (obs ändrad)
UPPDATERAD 170215
Ifall du vill ha mina Nyhetsbrev & annat senaste nytt, rekommenderar jag att du prenumererar på mina uppdateringar på Facebook!


Observera att all text är upphovsskyddad, enstaka citat är tillåtna.

Välkommen till Astrofool!

Jag arbetar professionellt med personlig vägledning och råd-givning. Astrologi och Tarot, oftast i kombination, är för mig fantas-tiska redskap för att se klarare på livet, ge vägledning och för att lita starkare på intuitionen. Jag har skrivit en bok i vardera ämnet, ger personlig vägledning, håller före-drag, bedriver kurser och ett- och tvååriga utbildningar. Namnet "Astrofool" är en ordlek, där "-fool" anknyter till kortet "Narren" i Tarotleken. Min bok "Tarot - den inre världsomseglingen" är den mest lästa Tarotboken i Sverige. Tillsammans med Stjärntecknens Visdom, återfinns den på många bibliotek. På mina seminarier och övriga framträdanden, belyser jag oftast den andliga, sociala och politiska situationen och utvecklingen i världen med hjälp av symbolernas och arketypernas språk, för det är deras förmåga att fördjupa våra insikter om den inre och yttre världen. som allt detta handlar om !
-
------------------------------------------------------


Vi genomgår alla den utmanande resan mot Vattumannens tidsålder - paradigmet att varje människa inrymmer hela universum i sitt medvetande. Vi behöver alla vara den förändring som vi önskar i världen! Det visar sig vid sådana kriser att gamla patentlösningar inte längre fungerar. Turbulensen är det pris vi får betala för stagnerad utveckling, genom att vi klamrat oss fast vid gamla trygghets-symboler. Det blir också svårt att höja medvetenheten så länge som vi bär på skygglappar, därför behöver vi ibland brutala uppvaknanden, vilket sker när skygglapparna tas bort. Men friktion är oundviklig för utveckling.

Vi testas och tränas oupphörligen att kunna tolerera mer turbulens, så det är helt avgörande med ett konstruktivt förhållningssätt till det som pågår på insidan och utsidan, i liten och stor skala. Faktum är att just detta kan vara en stor del av själva förändringen: Att ha distans och perspektiv till vad som sker och ändå bära på empati och vara jordad. På så sätt höjer vi vår medvetande- frekvens. I takt med att vi släpper taget om det som begränsar oss, ömsar vi så skinn, lager på lager, så vi kommer närmare vår kärna.

Olika ofrånkomliga kriser på liten och stor nivå, där vi förlorar kontrollen,testar våra rädslor för förändringar, men de kan också peka ut många systemfel i samhället eller på personlig nivå, där de yttre strukturerna inte längre motsvarar många människors egen verklighet.

Att inte på djupet tackla orsakerna till systemfelen, kommer endast att förvärra upplevelsen av kris, till ett upplösningstillstånd och då ökar risken för att utse syndabockar.


Vi står nu
inför ytterligare utmaningar att höja vårt medvetande ochkliva in i den 4:e dimensionen -såväl individuellt som kolllektivt.Det handlar mycket om att komma bortom polariserade tankesätt, med allt vad det kan medföra av helhetsmedvetande och att lita starkare på vår intuition.
Från och med 2016 kommer förändringsenergierna att expandera, likt en knopp som slår ut i blom. Det blir en manifestering av vad vi på insidan upplevt under 2011-2015. Det kommer också att innebära att "andlighet" för många blir liktydigt med att hjälpa och uträtta saker iden yttre världen.


Allt fler inser att tillvaron består av “energi”: vi får fler och fler direkta upplevelser av hur alla beståndsdelar i tillvaron hänger samman; detta höjer frekvenserna i våra medvetanden; i sin tur hjälper det oss bli mer handlings-kraftiga, eftersom vi ser helheten; känslan av frihet och valmöjligheter växer och medvetandet förhöjs ytterligare.... Till och med vetenskapen belägger detta; i 2011 års Nobelpris i Fysik konstaterar de tre pristagarna att universums expansion accelererar just nu, pådriven av den okända faktorn “mörk energi”. Det som händer i universum, händer ju även i våra medvetanden!

"Gamla Pegasus" har övergått till fortlöpande info på Facebook under "Astrofool".


Mediaklipp
Sanna Ehdins blogg, recension av en Astrosittning.

Tidskriften Hälsa, blogg mars 2012
Tidskriften Hälsa, om 2012, jan/2012
Aftonbladet - det här handlar inte om spådomar.
Sida1, Sida2 - Amelia augusti 2011

Blog från Psykosyntesakademin från föreläsning
i oktober 2012.

Ur M Magasin mars 2015http://www.m-magasin.se/mappienyheter/Kan-de-hjalpa-mig-med-mitt-liv
SAGT OM THOMAS

"Jag fick en träffsäker läsning av Thomas Jönsson där han gav mig den överblick och de redskap som jag behöver just nu. Det gav mig en styrka och ett fokus som direkt gav resultat i mitt liv. Jag är förvånad hur det kan stämma så väl och imponerad av Thomas förmåga att göra denna analys och sätta rätt ord på det! Jag rekommenderar honom varmt!"

Sanna Ehdin, författare, hälsodebattör, PhD

TJ har ett klokt helhetsperspektiv i sitt arbete och en förmåga att se saker som kanske inte alla lägger märke till. Även om hans tankar ibland tar oväntade och annorlunda vägar, har han ändå kvar fötterna på marken" 
Pär Holmgren, Meteorolog
.

"Thomas är en kraftfull vägledare. Han har en enorm pricksäkerhet och i mitt fall så har det aldrig någonsin slagit fel.  Denna intelligenta blandning av astrologi och intuition gör honom tillen av de absolut bästa."  Meja, artist

”Thomas är en fantastisk astrolog med mediala förmågor och en lång erfarenhet i yrket. Jag kan varmt rekommendera honom och ni är definitivt i några av Universums säkrare händer då ni är där.”
Regina Lund , artist 

 


Astrologiutbildning start i mars 2017


Tarotutbildning start i mars 2017Födelsedagar med intensitet 2017

Intressanta datum 2017

Podradio: TJ hos Vardagsfilosoferna.

Lista på hos mig utbildade Tarotläggare & Astrologer

Nyhetsbrev: "Livet efter 2012"


Newsletter in English: "Life after 2012">>


Nyhetsbrev
Grand Finale 2012?


Newsletter in English, about the Winter Solstice
Tabell över himlakropparnas upp/nergång


  ©2016 Astrofool - Thomas Jönsson